Privacyverklaring

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Marjon Heij, gevestigd aan Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
06 - 28 33 34 58, info@marjonheij.nl

Registraties

  • Lid van de NVKH
  • Geregistreerd bij de RBCZ
  • Quasir en zorggeschil

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres van de cliënt(en)

Bij minderjarige cliënten:

  • Adres, postcode, woonplaats van één ouder
  • Naam en telefoonnummer van beide ouders

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

  • Huisarts, school van de minderjarige cliënt en polisnummer ziektekostenverzekering

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Uw persoonlijke gegevens worden met uw toestemming alleen gebruikt voor uw behandeling. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Klassieke Homeopathie Marjon Heij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik op papier aan u over te dragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marjonheij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, neem ik persoonlijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • Mijn website heb beveiligd met een SSL-certificaat (https)

Delen met derden

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de wettelijke gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Cookies

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk voor Klassieke Homeopathie Marjon Heij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies

Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, wordt er soms gebruik gemaakt van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hoef ik geen toestemming te vragen.

Analytische cookies

Ik maak gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina's het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), etc. Op basis daarvan kan ik mijn website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan mijn site te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan deze website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

Aanpassen privacy statement

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie Marjon Heij, 22 april 2023

Deze website maakt gebruik van cookies

De functionele cookies en analytische cookies (voor statistieken) op deze website helpen om de site te verbeteren en verzamelen geen persoonsgegevens. Lees hier de volledige privacyverklaring.